Aktuality 08. 07. 2020

Revoluce v mezinárodní dopravě: České řidiče kamionů čekají změny

Revoluce v mezinárodní dopravě: České řidiče kamionů čekají změny

Poslanci Evropského parlamentu budou ve středu 8. července rozhodovat o klíčové úpravě dosavadních pravidel pro přeshraniční silniční dopravu v Evropě. Pokud změny projdou, bude se jednat o největší zásah do nastavení mezinárodní přepravy v historii novodobé Evropské unie.

„Jednání o reformě mezinárodní silniční dopravy trvala několik let a v žádném případě nebyla jednoduchá. Přepracovaná pravidla, která nyní máme na stole, představují tvrdě vydřený kompromis, který však respektuje specifičnost odvětví a zároveň zajišťuje vyváženost mezi ochranou řidičů a zachováním volného pohybu služeb v EU,“ uvedla k tomu česká europoslankyně Martina Dlabajová (nezávislá za ANO), která se jednání osobně účastnila.

„Nová pravidla pro přeshraniční silniční dopravu v evropské sedmadvacítce sice nejsou dokonalá a čeští dopravci a řidiči kamionů musí počítat se změnami, na které budou muset reagovat, věřím ale, že celkově se situace zlepší. Zároveň také přispějí k větší konkurenceschopnosti celého odvětví,“ dodala M. Dlabajová.

Evropský parlament bude ve středu rozhodovat o legislativních návrzích, které kromě úpravy pracovních podmínek pro řidiče, přinesou také upřesnění pravidel pro jejich vysílání za zakázkami v zahraničí nebo odpočinek. „Tzv. silniční balíček obsahuje předpisy pro zajištění povinného odpočinku řidičů na konci týdne, který nesmí probíhat v kabině kamionů, nebo upravuje dobu, po které se řidiči musí vrátit z cest domů,“ vysvětluje některé zamýšlené změny europoslankyně.

Reforma počítá také s úpravou pravidel pro využívání schránkových společností, povinnou instalaci digitálních tachografů pro vozidla v mezinárodní přepravě do 2,5 tun a tzv. kabotáž. Tak se označuje přeprava v rámci jedné země, kterou dočasně zajišťuje dopravce z jiného státu, který však již před tím vyložil převážený náklad za hranicemi.

„Za velké vítězství pro české kamionové dopravce a řidiče považuji to, že se je povedlo ochránit před chaosem a naprosto zbytečně nabobtnanou administrativou. Tu by způsobila existence různých pravidel pro vyplácení mzdy nebo vysílání pracovníků v jednotlivých zemích EU, jimiž by projížděli. Silniční balíček je proto zárukou toho, že se na naše řidiče nebude vztahovat např. německý zákon o minimálně mzdě MiLoG nebo jeho francouzský ekvivalent Loi Macron,“ zdůraznila Martina Dlabajová. Česká europoslankyně se v minulém funkčním období Evropského parlamentu (2014-2019) zasadila o to, aby se na mezinárodní silniční přepravu nevztahovala univerzální unijní pravidla pro vysílání pracovníků, ale začalo se pracovat na specifické úpravě zohledňující potřeby tohoto odvětví. To se podle jejích slov podařilo.

Poslanci Evropského parlamentu budou ve středu hlasovat o pozměňovacích návrzích k textu nových pravidel v rámci přeshraniční silniční dopravy, na kterých se již dříve dohodli se zástupci členských států. Nová pravidla budou přijata, pokud poslanci pozměňovací návrhy neschválí, tj. proti se postaví nadpoloviční většina členů Evropského parlamentu (minimálně 353 členů).

Přehled změn, které nová úprava silničních pravidel přinese, najdete na stránkách Evropského parlamentu.


Další příspěvky

Kontakt