Aktuality 29. 09. 2020

Malí podnikatelé potřebují pomoc, ne další sliby, píše Martina Dlabajová Komisi

Malí podnikatelé potřebují pomoc, ne další sliby, píše Martina Dlabajová Komisi

Jasná strategie a konkrétní kroky na pomoc evropským malým a středním firmám. To si podle české poslankyně Evropského parlamentu Martiny Dlabajové žádá situace, kterou nyní kvůli dopadům pandemie COVID-19 prochází unijní ekonomika. O nezpochybnitelném významu menších podniků pro evropské hospodářství se mezi politiky dosud pouze mluvilo, jasné závazky, které by se dařilo plnit a podnikatelé by je pocítili, tu ale chybí. Martina Dlabajová se proto obrátila na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou s výzvou, aby se na potřeby malých a středních podniků více myslelo v plánech EU na restart unijní ekonomiky po pandemii COVID-19 a také v dalších iniciativách na podporu evropského průmyslu.

„Kolikrát jsme z úst evropských politiků slyšeli, že malé a střední podniky jsou ‚páteří’ evropské ekonomiky? Mnohokrát, ale jen málokdy následovaly iniciativy, které by prokazatelně zlepšily například přístup těchto firem k financování nebo přispěly ke stabilnímu a předvídatelnému regulačnímu prostředí,“ uvedla česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová (zvolená za ANO), která se malým a středním podnikům dlouhodobě věnuje, aktuálně ve výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE), kde je koordinátorkou politické skupiny Renew Europe.

Společně s předsedou frakce Renew Europe Dacianem Ciolosem se proto obrátila na předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou, aby přístup unijních institucí k menším podnikům změnila. „Vyzýváme Evropskou komisi, aby představila více iniciativ na podporu malých a středních podniků a postarala se o to, že tyto podniky budou hrát ústřední roli ve všech plánech, které vznikají na evropské úrovni,“ píše se v dopise, který von der Leyenová obdržela v pondělí.

„Pandemie onemocnění COVID-19 zasáhla drobné podnikatele obzvlášť silně a bez naší pomocné ruky a podpory se neobejdou. Musíme jim naslouchat a co nejcitlivěji vnímat jejich aktuální potřeby. Pokud toto nezvládneme a adekvátně nezareagujeme, naše ekonomika nemá šanci se vzpamatovat,“ vysvětluje Martina Dlabajová. „Během krize jsme si navíc uvědomili, jak moc jsou malé a střední podniky důležité pro naši budoucnost. Jsou mimo jiné zdrojem tvořivosti a inovací, a i díky tomu prokázaly nesmírnou flexibilitu a přizpůsobivost nelehké situaci, v níž se kvůli přiškrcení ekonomiky téměř ze dne na den ocitly,“ pokračuje poslankyně.

Do budoucna je podle M. Dlabajové nutné zapracovat zejména na legislativním prostředí, které bude vůči malým a středním firmám příznivé a nebude jim bránit v podnikání a dalším rozvoji. „Musíme bedlivě sledovat vznikající legislativu a vždy důsledně zvažovat, čím je pro malé a střední firmy přínosná a zda jim naopak nebude ještě více komplikovat život,“ zdůrazňuje europoslankyně.

Po Evropské komisi proto požaduje, aby ze svých aktivit na podporu malého a středního podnikání každý rok „skládala účty“ Evropskému parlamentu. „Pokud nebudeme mít jasnou strategii s jasně danými kroky a nebudeme ji umět zhodnotit a říct si, co se povedlo a co ne, tak se nikam neposuneme. Po vzoru každoročního projevu o stavu Unie, se kterým do Evropského parlamentu přichází šéfka Evropské komise, bychom měli mít také projev o stavu malých a středních podniků v Evropě. Je to jasný závazek a signál k těm, pro které to děláme, že to myslíme vážně a chceme opravdovou změnu,“ vysvětluje M. Dlabajová.

Další konkrétní návrhy na lepší a cílenější podporu malých a středních podniků obsahuje nový dokument z dílny frakce Renew Europe, který M. Dlabajová iniciovala.

Jako první příležitostí pro diskuse o návrzích nabídne zasedání evropských prezidentů a premiérů, které proběhne 1. a 2. října. Mimořádně svolaný summit EU bude mj. jednat o jednotném trhu EU a nové evropské průmyslové strategii.

V úterý 29. září také poprvé zasedne nově zřízená Parlamentní skupina pro malé a střední podniky (SME Intergroup) v Evropském parlamentu. Jde o neformální skupinu, která slouží k propojování poslanců napříč politickými skupinami a také k výměně názorů s odbornou i laickou veřejnosti. Martina Dlabajová jí bude spolu předsedat a řídit její jednání.

Malé a střední podniky představují přibližně 99 % všech společností v EU a podle statistik Evropského parlamentu jich existuje přibližně 24 milionů.

Dopis Martiny Dlabajové předsedkyni EK Ursule Von Der Leyen

Renew Europe_Malé a střední podniky_Náš závazek vůči SMEs v Evropě


Další příspěvky

Kontakt