Aktuality 27. 04. 2022

Nový evropský Bauhaus: Příležitost pro české kreativce

Nový evropský Bauhaus: Příležitost pro české kreativce

Evropská unie chce podporovat projekty, které přinášejí do každodenních lidských životů estetiku, udržitelnost a inkluzi. Vytvořila proto Nový evropský Bauhaus, most mezi vědou, technologiemi, uměním a kulturou. Iniciativa propojuje aktéry z různých oblastí a poskytuje jim finanční prostředky za účelem zlepšení kvality života občanů.

Česká poslankyně Evropského parlamentu Martina Dlabajová proto uspořádala online seminář „Evropa jako kreativní laboratoř: Evropský a český pohled na Nový evropský Bauhaus“, aby celou iniciativu přiblížila a lépe vysvětlila zástupcům kreativních průmyslu v ČR. Hlavním hostem byla Ruth Reichsteinová z poradního sboru předsedykně Evropské komise I.D.E.A.

Debata se vedla kolem těchto klíčových témat:

  • Co je nový evropský Bauhaus?

  • Jak funguje v praxi?

  • Kdo by se měl o iniciativu zajímat?

  • Jaké jsou přínosy iniciativy pro Českou republiku a české kreativce?

  • Co bude z pohledu českých kreativních odvětví výzvou?

  • Jak bude Evropská laboratoř Bauhausu fungovat?

  • Jak se mohou čeští aktéři zapojit?

  • Na jaké projekty se iniciativa zaměřuje?

  • Jaké typy projektů mohou být pokryty z fondů v rámci Nového evropského Bauhausu?

Závěry z celého setkání si můžete přečíst zde:


Další příspěvky

Kontakt