Aktuality 19. 04. 2024

KOMENTÁŘ: Podnikatelé mohou být zase hrdí

KOMENTÁŘ: Podnikatelé mohou být zase hrdí

Do voleb do Evropského parlamentu zbývá už jen několik málo týdnů. Kampaň pomalu ale jistě nabírá na obrátkách a politici se předhánějí se svými sliby. Zároveň však přicházejí chvíle vhodné pro bilancování a hodnocení toho, co se povedlo a co si naopak v dalším mandátu vyžádá reparát. Už dříve jsem oznámila, že v letošních volbách kandidovat nebudu a v červenci lavice Evropského parlamentu po deseti letech opustím. O to vážněji přistupuji k reflexi a těším se na zpětnou vazbu, kterou jsem od kohokoliv připravena vyslechnout.

Do politiky jsem přišla z byznysu a často o sobě říkám, že v duši zůstanu podnikatelkou, ať budu dělat cokoliv. Nastavení mysli v mém případě jednoduše zresetovat nejde.

Podnikatelé jsou ti, kdo v Evropě vytvářejí pracovní místa. Kdo přináší prosperitu, a často i zásadní inovace. Málokdy však u politiků nacházejí zastání a dlouho je nikdo neposlouchal a jejich problémy neřešil. Za posledních deset let se situace změnila a troufám si tvrdit, že k tomu přispěl i Evropský parlament.

Podnikatelé jsou ti, kdo v Evropě vytvářejí pracovní místa. Kdo přináší prosperitu, a často i zásadní inovace.

Od roku 2020 předsedám skupině pro malé a střední podniky, která propojuje poslance napříč politickými skupinami. Pravidelně diskutujeme s odbornou a laickou veřejností a společně hledáme řešení. K naším každodenním tématům v uplynulých letech patřil zejména lepší přístup k přímé hospodářské podpoře a financování EU, funkční jednotný trh bez překážek a se stabilním a předvídatelným regulačním prostředím nebo více možností vstupovat do výběrových řízení na veřejné zakázky.

Velký kus práce ve prospěch malých a středních podnikatelů a zlepšení obecného povědomí o tom, jak zásadní postavení mají pro evropskou ekonomiku, v Evropském parlamentu „odkopali“ liberálové. Tedy politická rodina, ke které jsem za mého působení v europarlamentu patřila a jejíž hodnoty jsem vyznávala a upřímně obhajovala. V Renew Europe jsem založila akční skupinu pro malé a střední podniky (SME Taskforce) a naše poslání bylo od začátku jasné: naslouchat potřebám malých a středních podniků, stavět se za jejich zájmy a následně usměrňovat konkrétní legislativu tak, aby evropští malí a střední podnikatelé dokázali plně rozvíjet svůj obrovský potenciál. Bez toho totiž může Evropa zapomenout na stoprocentní oživení své ekonomiky po covidové pandemii či stále trvající ruské agresi na Ukrajině, na sebevědomé vystupování vůči USA a dalším silným světovým ekonomikám nebo na úspěch tzv. zelené a digitální tranzice.

Podnikatelé mohou být konečně opět hrdí na to, že podnikají právě v Evropě. A to přece není vůbec málo.

Často jsem informovala o konkrétních krocích, které jsme s liberály v Evropském parlamentu ve prospěch malého a středního podnikání udělali. Namátkově zmiňme naši stopu v programu InvestEU zaměřujícího se na udržitelné investice, inovace a vytváření pracovních míst v Evropě, výzkumném a inovačním rámcovém programu Horizon Europe, balíčku úlev pro malé a střední podniky SME Relief Package, nástroji pro oživení a odolnost evropské ekonomiky či v regulaci online zprostředkovatelů a platforem. Vydali jsme několik studií a přiměli Evropskou komisi, aby každý rok veřejně obhajovala svá rozhodnutí, která přijala vůči malým a středním podnikům.

Posledních pět let nebylo lehkých, malí a střední podnikatelé by mohli vyprávět, ale povedlo se nastartovat změny. Podnikatelé mohou být konečně opět hrdí na to, že podnikají právě v Evropě. A to přece není vůbec málo.

Původně psáno pro magazín Hospodářské komory Komora.


Další příspěvky

Kontakt