Aktuality 01. 09. 2021

EU bude pravidelně skládat účty malým a středním podnikům

EU bude pravidelně skládat účty malým a středním podnikům

Žádná společnost se nestala velkou ze dne na den. Na začátku je vždy malý tým a až řada faktorů rozhodne o tom, zda se firma rozroste, nebo zůstane hrát na hřišti v menší sestavě. Tak, či onak – unijní ekonomika nestojí na úspěchu nikoho jiného, než právě malých a středních firem, které tvoří 99 % evropských podniků.

Význam těchto společností pro unijní ekonomiku nikdo nikdy nezpochybňoval, ale při tvorbě legislativy se na ně přesto mnohdy zapomínalo. Mohla bych vyprávět, kolikrát jsme do připravovaných zákonů ve výborech Evropského parlamentu doplňovali „včetně malých a středních podniků“ nebo „s ohledem na malé a střední podniky“.

Věřím, že nyní se blýská na lepší časy, a jsem hrdá na to, že jsem k tomu mohla osobně přispět. Po roce jednání se mi totiž spolu s kolegy z mé liberální politické skupiny Renew Europe podařilo přesvědčit unijní instituce, aby se pravidelně každý rok a v přímém přenosu na půdě Evropského parlamentu zpovídaly z toho, zda a jak se dodržují závazky vůči malým a středním podnikům.

Toto „skládání účtů z aktivit ve prospěch malých a středních podniků“, v unijní hantýrce projev o stavu malých a středních podniků v Unii, proběhlo historicky poprvé na červnovém plenárním zasedání ve Štrasburku. A bylo to velké. Do diskuse se zapojila Evropská komise a mnoho poslanců Evropského parlamentu, kteří stejně jako já považují malé a střední podniky za svou dlouhodobou prioritu.

A co projev o stavu malých a středních podniků v Unii přinese v praxi? Troufám si říct, že nyní se konečně začne opravdu pracovat ve prospěch malých a středních firem v Evropě. Malé a střední podniky získají jistotu, že s nimi budeme zacházet rovnocenně jako s těmi velkými a nebudeme je utápět ve zbytečné regulaci. Každý rok se budou moct přesvědčit o tom, zda instituce dodržely, co slíbily.

Jsem přesvědčena, že projev o stavu malých a středních podniků v Unii přispěje také k větší vzájemné důvěře. Můžeme mít jasnou strategii s danými kroky, ale pokud ji nedokážeme vyhodnotit a říct si, co se povedlo a kde je naopak nutné ještě více zabrat, tak se nikam neposuneme.Věřím, že se do debaty zapojí také české malé a střední firmy. Jsem otevřena spolupráci a těším se na jejich podněty.

Původně psáno pro magazín Hospodářské komory ČR Komora.


Další příspěvky

Kontakt